Kødet

Økologisk kalvekød af høj kvalitet

Vi tilbyder 2 forskellige typer kød:

1. Jersey Græskalve
De spæde tyrekalve går på vores enge med en ammetante – en økologisk malkeko emeritus, som således får et komfortabelt otium i fri natur. Kalvene lever udelukkende af den mælk, de dier, og det græs og kløver, der vokser på marken. Det kan smages i det fine, lyse kød. Kalvene bliver hverken afhornet eller kastreret, og de slagtes allerede efter 6-8 måneder, hvorefter de hænger en uges tid.
En kvart græskalv vejer ca. 18-23 kg.

2. Jersey Stude
Studene er kastrerede kalve, som går rundt og hygger sig i to år, før de når slagtevægten. De bliver altså ca. dobbelt så store som græskalvene og opbygger mere intramuskulært fedt i kødet, som mange foretrækker.
Man plejer at afhorne studene for at undgå, at de gør skade på hinanden. Men det er jo fredelige dyr, så vi har valgt at lade dem beholde deres horn.
Studene hænger i 14 dage, og en kvart vejer ca. 30-40 kg.

Foder af egen avl
I vinterperioden går dyrene i løsdrift i stalden, hvor de bliver fodret med hø, halm og græs/kløverensilage – økologisk dyrket på vores egne marker.