Kødet

Økologisk kalvekød af høj kvalitet

Vi tilbyder 2 forskellige typer kød:

1. Jersey Græskalve
De spæde tyrekalve går på vores enge med en ammetante – en økologisk malkeko emeritus, som således får et komfortabelt otium i fri natur. Kalvene lever udelukkende af den mælk, de dier, og det græs og kløver, der vokser på marken. Det kan smages i det fine, lyse kød. Kalvene bliver hverken afhornet eller kastreret, og de slagtes allerede efter 6-8 måneder, hvorefter de hænger en uges tid.
En kvart græskalv vejer ca. 18-23 kg.

2. Jersey Stude
Studene er kastrerede kalve, som går rundt og hygger sig i to år, før de når slagtevægten. De bliver altså ca. dobbelt så store som græskalvene og opbygger mere intramuskulært fedt i kødet, som mange foretrækker.
Studene hænger i 14 dage, og en kvart vejer ca. 30-40 kg – undertiden lidt mere.

Foder af egen avl
I vinterperioden går dyrene i løsdrift i stalden, hvor de bliver fodret med hø, halm og græs/kløverensilage – økologisk dyrket på vores egne marker.